Casal artístic

LLISTAT INFANTS PER GRUP I HORARIS ACTUALITZATS

INFORMACIÓ IMPORTANT I PROTOCOLS COVID-19

Un any més, des de l’Escola Municipal d’Art de Celrà i l’Àrea de Cultura organitzem el Casal Artístic, amb la voluntat d’oferir un espai de creació i oci per aquells nens i nenes que tinguin ganes d’experimentar, inventar, crear i passar-s’ho d’allò més bé a través de l’Art.

La preocupació pel canvi climàtic i la sostenibilitat del nostre planeta fa que cada vegada siguem més sensibles amb les percepcions i neguits de respecte a la natura. Per aquest motiu aquest any hem volgut tractar un tema tan d’actualitat com el del medi ambient i la SOSTENIBILITAT.

Des de la pintura, la ceràmica, el dibuix, la fotografia, l’escultura i la restauració, farem un viatge per descobrir el fascinant combinat entre art i natura, perquè l’art remou consciències i també, perquè no, pot esdevenir una eina de transformació del medi ambient.

També tindrem temps per divertir-nos i fer jocs d’aigua a la piscina municipal de Celrà. T’animes?

PROFESSORAT
Rosa Rios / Restauració

Ció Abellí / Escultura

Montse Seró / Ceràmica

Jordi Ribot / Fotografia

Kim Perevalsky / Dibuix i Pintura

MONITORATGE:

Jordina Oliveras

Isaac Besalú

Blai Ciurana

– Laura Francès / Organització i Suport

DATES I HORARI
Del 29 de juny al 31 de juliol
De 9 a 13.30 h

EDATS
De 7 a 14 anys.

Cal que hi hagi un mínim de 8 persones inscrites per portar a terme aquest casal.

ESPAIS ON ES FARÀ L’ACTIVITAT

Les activitats es desenvoluparan a l’Aula d’Art i l’Aula d’Escultura, ubicades al 2n pis del Centre Cultural La Fàbrica de Celrà.
Per tal d’evitar aglomeracions a l’entrada i sortida, enguany hem establert un punt de trobada a l’entrada lateral de Ràdio Celrà.
Els monitors/es esperaran als infants allà i els retornaran al mateix espai.
Es prega màxima puntualitat a l’hora d’entrar i sortir.
Les entrades i sortides es faran esglaonades, amb un marge de 10 minuts entre grups per les entrades i de 5 minuts per les sortides.

SORTIDES EXTRAORDINÀRIES

Degut a l’estat de pandèmia i a les mesures de seguretat, enguany no realitzarem cap sortida fora del municipi.

MATERIAL

Cada infant ha de portar el seu material i no es podrà deixar a l’aula, ni compartir:

 • Llapis de colors
 • Retoladors de colors
 • Llapis per dibuixar
 • Goma
 • Maquineta
 • Tisores

Mascareta
Guants de làtex
Bata o samarreta vella
Esmorzar
Càmera de fotos digital o reflex (només el dia que us toqui fotografia)
Banyador, tovallola, xancletes i crema de protecció solar (només el dia de piscina).

El material d’ús comú serà desinfectat diàriament. En cas que sigui material per compartir els infants s’hauran de posar els guants.
La resta de material està inclòs en el preu.

PREUS

Matrícula* Quota
2 setmanes 60,00 € 100,00 €
3 setmanes 60,00 € 140,00 €
4 setmanes 60,00 € 175,00 €
5 setmanes 60,00 € 210,00 €
1 setmana addicional 80,00 €

* La matrícula es paga en el moment de la preinscripció i la resta abans de l’inici de l’activitat.

Material inclòs.
No inclou el cost del transport per a les sortides, que s’haurà de pagar el mateix dia, ni l’abonament a la piscina.

PISCINA

Els grups del Casal Artístic aniran a la piscina els dimarts i dijous d’11 a 12 h. Segons avanci la nova normalitat, és possible que hi puguin anar algun dia més.

ELS QUE NO TINGUEU ABONAMENT FAMILIAR,  HEU DE PAGAR 2’5 € PER INFANT I DIA. CAL PORTAR L’IMPORT EN EFECTIU EL DIA DE PISCINA I ENTREGAR-HO AL MONITOR/A RESPONSABL

INSCRIPCIONS
TANCADES

INFORMACIÓ COVID-19

 • El casal artístic disposa d’un responsable de prevenció i higiene, que ha realitzat la formació realitzada per la Direcció General de Joventut i que té l’encàrrec de vetllar pel compliment de les mesures establertes en aquest protocol i disposar els elements acreditatius de la seva implantació.
 • Els infants estan repartits ens grups de convivència de màxim 10 alumnes (Podeu consultar el llistat de grups i disciplines a l’Annex 1).
 • Els infants han de venir amb mascareta de casa, se l’hauran de posar en els moments d’entrada i sortida i sempre que no puguin mantenir la distància de seguretat.
 • Abans de venir al casal, els infants s’han de prendre la temperatura a casa i anotar-ho per tal de tenir el registre que ens ordena el Departament de Salut.
 • Si l’infant presenta o ha presentat algun símptoma o la seva temperatura és igual o superior a 37.3º no podrà incorporar-se o haurà d’abandonar l’activitat. Tampoc es podrà incorporar si alguns del seus convivents presenta o ha presentat símptomes. En aquest cas, recomanem a la família que acudeixi al seu centre d’atenció primària o es posi en contacte telefònicament amb el seu equip de pediatria o de capçalera. Fora de l’horari d’atenció del centre, es recomana que truquin al 061.
 • Us facilitarem un document amb un llistat de comprovació de símptomes que caldrà ser omplert abans de venir al casal i entregat al monitor un cop arribin al casal, per garantir la protecció de dades no cal que en aquest document hi figuri el nom de l’infant. En aquest llistat també hi haureu d’anotar la temperatura.
 • Diàriament es netegen i desinfecten els espais comuns, així com cadires taules, lavabos, passamans, etc.
 • Cada grup disposa d’un dispensador de gel hidroalcohòlic i d’un punt proper de rentat de mans, amb dispensador de sabó i paper d’un sol ús, que s’utilitzarà de forma sistemàtica.
 • Les entrades i sortides es faran esglaonades per evitar aglomeracions.

Criteris de prioritat en l’atorgament de les places(*)

Degut a la situació de pandèmia per la COVID-19, i vistes les mesures que s’hauran de seguir per garantir els protocols de seguretat, el Casal Artístic 2020 només podrà assumir la inscripció de 30 infants.

Criteris de prioritat en l’atorgament de les places

Els criteris de prioritat en l’accés a l’activitat de casal d’estiu són els següents:

a. En primer lloc, les sol·licituds de famílies en que el/la menor a qui es vol inscriure i pare/mare/tutor/a estiguin degudament empadronats/des a Celrà a data 1 de febrer de 2020.

b. En segon lloc, si queden places disponibles, les sol·licituds de famílies que resideixin en altres municipis.

En el cas que hi hagi més sol·licituds que places ofertes, es tindrà en compte la puntuació obtinguda en funció dels següents factors:

En cas de sol·licituds de famílies empadronades a Celrà:

 1. Factor familiar:

– Famílies nombroses: 2 punts

– Famílies monoparentals: 2 punts

Caldrà acreditar documentalment aquest factor de la següent manera:

– Família nombrosa: Carnet corresponent o llibre de família

– Família monoparental: Carnet corresponent

 1. Factor d’empadronament:

– Empadronament de 1 a 3 anys: 3 punts

– Empadronament de 4 a 8 anys: 4 punts

– Empadronament a partir de 9 anys: 5 punts

L’ajuntament comprovarà els anys d’antiguitat en el padró municipal d’habitants

En cas de sol·licituds de famílies empadronades en altres municipis es farà un sorteig per adjudicar les places que hagin quedat vacants. El sorteig es farà per famílies

Més informació: 972.49.20.01 /cultura@celra.cat / https://escoladart.celra.cat

IMPORTANT
Si l’infant ha de marxar sol a les 13.30 h, cal que informeu als professors i monitors, i que signeu el full d’autorització.

Es recomana no portar mòbils, ni diners en efectiu. Si algun nen/a ho necessita, cal que ho informi al professorat, que guardarà el dispositiu durant les hores d’activitat.

[metaslider id=928]