Casal artístic

Un any més, des de l’Escola Municipal d’Art de Celrà i l’Àrea de Cultura organitzem el Casal Artístic, amb la voluntat d’oferir un espai de creació i oci per aquells nens i nenes que tinguin ganes d’experimentar, inventar, crear i passar-s’ho d’allò més bé a través de l’Art.

La preocupació pel canvi climàtic i la sostenibilitat del nostre planeta fa que cada vegada siguem més sensibles amb les percepcions i neguits de respecte a la natura. Per aquest motiu aquest any hem volgut tractar un tema tan d’actualitat com el del medi ambient i la SOSTENIBILITAT.

Des de la pintura, la ceràmica, el dibuix, la fotografia, l’escultura i la restauració, farem un viatge per descobrir el fascinant combinat entre art i natura, perquè l’art remou consciències i també, perquè no, pot esdevenir una eina de transformació del medi ambient.

També tindrem temps per divertir-nos i fer jocs d’aigua a la piscina municipal de Celrà. T’animes?

PROFESSORAT
Rosa Rios / Restauració

Ció Abellí / Escultura

Montse Seró / Ceràmica

Jordi Ribot / Fotografia

Kim Perevalsky / Dibuix i Pintura

– Laura Francès / Organització i Suport

DATES I HORARI
Del 29 de juny al 31 de juliol
De 9 a 13.30 h

EDATS
De 7 a 14 anys.

Cal que hi hagi un mínim de 8 persones inscrites per portar a terme aquest casal.

ESPAIS ON ES FARÀ L’ACTIVITAT
Escola d’Art del Centre Cultural La Fàbrica, piscina municipal i entorn del municipi.

SORTIDES EXTRAORDINÀRIES

Degut a l’estat de pandèmia i a les mesures de seguretat, enguany no realitzarem cap sortida fora del municipi.

MATERIAL
– Càmera de fotos digital o reflex
– Bata
– Banyador, tovallola, xancletes i crema de protecció solar per anar a la piscina
– Esmorzar
La resta de material està inclòs en el preu.

PREUS

Matrícula* Quota
2 setmanes 60,00 € 100,00 €
3 setmanes 60,00 € 140,00 €
4 setmanes 60,00 € 175,00 €
5 setmanes 60,00 € 210,00 €
1 setmana addicional 80,00 €

* La matrícula es paga en el moment de la preinscripció i la resta abans de l’inici de l’activitat.

Material inclòs.
No inclou el cost del transport per a les sortides, que s’haurà de pagar el mateix dia, ni l’abonament a la piscina.

PISCINA
L’horari de piscina serà cada dia d’11 a 12 h, excepte els dies de sortida.
El preu del casal no inclou abonament a la piscina, aquells que no disposin d’abonament familiar han de comprar l’abonament especial casals que té un cost de 19,05 € i dona dret a fer ús de la piscina durant les hores de casal. L’abonament s’ha de comprar directament a les instal·lacions de la piscina abans de l’inici del casal.

SERVEI DE MENJADOR
No oferim servei de menjador

REUNIONS INFORMATIVES
A la Sala d’Entitats del Centre Cultural La Fàbrica.
Abans de les inscripcions:
Dimarts 3 de març, a les 18 h.
Abans de l’inici del taller:
Dijous 18 de juny, a les 18 h.

PREINSCRIPCIONS
TANCADES

Per fer la preinscripció s’ha de fer un pagament de 60 €.

INSCRIPCIONS:
NOU PERÍODE D’INSCRIPCIÓ A CAUSA DE L’ESTAT D’ALARMA PEL COVID-19

Per internet: de L’1 al 7 de juny, a través del formulari web. Cal adjuntar el  full d’inscripció i d’autoritzacions signat, fotocòpia DNI del participant (si en té) i del pare/mare/tutor legal, fotocòpia de la targeta sanitària, fotocòpia del llibre de vacunes actualitzat (si en té) i foto de carnet. Les participants al casal artístic 2019, no cal que tornin a presentar la documentació (DNI, targeta sanitària i foto de carnet), excepte si l’han renovat. Sí cal que presentin la còpia del llibre de vacunes.

És important que adjunteu la documentació necessària per acreditar la puntuació en cas d’haver d’aplicar els criteris de prioritat en l’atorgament de les places.

INFORMACIÓ COVID-19

 El casal artístic 2020 segueix els protocols de seguretat detallats als criteris generals per a l’organització de les activitats de lleure educatiu 2020 aprovades per el PROCICAT.

Criteris de prioritat en l’atorgament de les places(*)

Degut a la situació de pandèmia per la COVID-19, i vistes les mesures que s’hauran de seguir per garantir els protocols de seguretat, el Casal Artístic 2020 només podrà assumir la inscripció de 30 infants.

Criteris de prioritat en l’atorgament de les places

Els criteris de prioritat en l’accés a l’activitat de casal d’estiu són els següents:

a. En primer lloc, les sol·licituds de famílies en que el/la menor a qui es vol inscriure i pare/mare/tutor/a estiguin degudament empadronats/des a Celrà a data 1 de febrer de 2020.

b. En segon lloc, si queden places disponibles, les sol·licituds de famílies que resideixin en altres municipis.

En el cas que hi hagi més sol·licituds que places ofertes, es tindrà en compte la puntuació obtinguda en funció dels següents factors:

En cas de sol·licituds de famílies empadronades a Celrà:

  1. Factor familiar:

– Famílies nombroses: 2 punts

– Famílies monoparentals: 2 punts

Caldrà acreditar documentalment aquest factor de la següent manera:

– Família nombrosa: Carnet corresponent o llibre de família

– Família monoparental: Carnet corresponent

  1. Factor d’empadronament:

– Empadronament de 1 a 3 anys: 3 punts

– Empadronament de 4 a 8 anys: 4 punts

– Empadronament a partir de 9 anys: 5 punts

L’ajuntament comprovarà els anys d’antiguitat en el padró municipal d’habitants

En cas de sol·licituds de famílies empadronades en altres municipis es farà un sorteig per adjudicar les places que hagin quedat vacants. El sorteig es farà per famílie

(*)Informació pendent d’aprovació

Més informació: 972.49.20.01 /cultura@celra.cat / https://escoladart.celra.cat

IMPORTANT
Si l’infant ha de marxar sol a les 13.30 h, cal que informeu als professors i monitors, i que signeu el full d’autorització.

Es recomana no portar mòbils, ni diners en efectiu. Si algun nen/a ho necessita, cal que ho informi al professorat, que guardarà el dispositiu durant les hores d’activitat.

[metaslider id=928]