Inscripcions

Curs 2020/2021

Lloc d’inscripcions:
Telemàticament a través de la web.
– Instruccions per a la inscripció online –

Dates:

 • De l’1 al 14 de juny, per a alumnat inscrit al curs 2019/2020.
 • Del 15 al 28 de juny, nou alumnat.
 • Del 7 al 10 de setembre, places disponibles.
Dates dels cursos:

Del 28 de setembre de 2020 al 18 de juny de 2021 (calendari escolar de festes).

*Les dates d’inici de curs es poden veure modificades segons es desenvolupi la pandèmia per COVID-19 i segons se’ns indiqui en els protocols de seguretat.

Matrícules:

General: 36 €
Si es fa més d’un curs, només s’ha de pagar un cop. Les quotes són trimestrals.

Matrícula per restauració de mobles: 66 € (inclou material).
Matrícula conjunta Escola de Dansa + Escola d’Art: 48 €*
Matrícula conjunta Escola de Dansa + Escola d’Art (Restauració de mobles): 89 €*

*Descompte especial per aquells alumnes que s’inscriuren a cursos de l’Escola de Dansa i l’Escola d’Art. Cal marcar la casella específica quan es fa la primera inscripció).

Descomptes:
* Les reduccions no són acumulables, aplicant-se sempre la més beneficiosa per a l’usuari/a.

  • 35 % per a persones majors de 65 anys.
  • 40 % per a persones amb discapacitat física o psíquica a partir d’un 33 %.
  • 25 % per a joves de fins a 25 anys que s’inscriguin a cursos per a adults

Instruccions per inscriure’s a través de la web

 1. Descarregar el document d’inscripció i autoritzacions, emplenar-lo i signar.
 2. Entrar al formulari.
 3. Adjuntar els documents signats (full d’inscripció i autoritzacions), còpia del DNI del sol·licitant i document de dades bancàries, en el formulari.

* A l’hora de realitzar la inscripció s’ha de fer arribar el document de dades bancàries a tercers.

* En el cas de gaudir d’algun descompte caldrà acreditar-ho documentalment adjuntant en el formulari un justificant.
(+65/-25 s’ha d’adjuntar el DNI i persones a partir d’un 33 % de discapacitat adjuntar el certificat que ho acrediti)

En el cas d’inscriure a menors:

 1. Descarregar el document d’inscripció i autoritzacions, emplenar-lo i signar.
 2. Entrar al formulari.
 3. Escriure el nom del menor com a persona sol·licitant i el nom del representant posar-lo com a representant.
 4. Adjuntar els documents signats (full d’inscripció i autoritzacions), còpia del DNI del sol·licitant (si en té), del pare/mare o tutor legal, i el document de dades bancàries, en el formulari.

* A l’hora de realitzar la inscripció s’ha de fer arribar el document de dades bancàries a tercers.

* En el cas de gaudir d’algun descompte caldrà acreditar-ho documentalment adjuntant en el formulari un justificant.
(Persones a partir d’un 33 % de discapacitat adjuntar el certificat que ho acrediti)

Descarregar el formulari d’inscripció i autoritzacions 

Domiciliació Bancària

L’entrada en vigor de la normativa SEPA a tota la zona Euro obliga a demanar les dades bancàries actualitzades. Cal que es faci arribar el document de dades bancàries per a tercers, omplert i segellat pel banc. Es pot omplir els camps del formulari PDF i després imprimir-lo

Si ja s’ha lliurat aquest mateix document a l’Ajuntament durant el curs anterior, no cal tornar-lo a fer si no s’han canviat les dades bancàries.

Descarrega el document de dades bancàries per a tercers (PDF)