Restauració

Recicla i recupera mobles

L’alumnat realitzarà una part teòrica i una part pràctica sobre les peces que s’han de restaurar, on s’aprendrà a reconèixer materials, tècniques, productes i tot el procés de restauració de mobles. Si es té un moble que no agrada i que no s’adapta a la decoració de casa, es pot reciclar i donar-li una nova utilitat. Les pràctiques es realitzen sobre mobles que l’alumnat ha de portar.

Es farà una sortida a determinar amb el grup classe.

Professora: Rosa Rios
Grup A: dimarts, de 10 a 12.30 h
Grup B: dimarts, de 16.30 a 19 h
Grup C: dimarts, de 19 a 21.30 h
Grup D: dimecres, de 10 a 12.30 h
Grup E: dimecres, de 16.30 a 19 h


Lloc:  Baixos del C/Sant Fèlix
Preu: 108 €/trimestre

Bonus: tiquets lliures per a restaurar mobles. Bitllet de preu fix que dóna dret a la utilització del taller de restauració de mobles com a alumnat lliure. Mínim 10 hores. Només en horaris no complets. Màxim dos bonus per persona i curs. Preu/ h: 5 €

[metaslider id=”764″]